Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 12 – 18/6)

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 12 – 18/6)

Lúa xuân: Rầy nâu, rầy lưng trắng, rầy nâu nhỏ hại diện hẹp chủ yếu trên trà lúa chính vụ và trà muộn, trên các giống nhiễm; Chuột, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá… tiếp tục hại.

1. Trên lúa

Các tỉnh phía Bắc:

Mạ mùa: Rầy nâu, rầy lưng trắng, rầy nâu nhỏ, bệnh đạo ôn lá, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân 2 chấm… tiếp tục hại.

Các tỉnh Bắc Trung Bộ: Ốc bươu vàng, chuột, bọ trĩ, rầy nâu, rầy lưng trắng,…tiếp tục phát sinh gây hại xu hướng tăng trên mạ, trên lúa cấy và lúa Hè Thu mới gieo sạ.

Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn .. phát sinh gây hại trên lúa Xuân Hè và Hè Thu sớm, lúa mùa ở giai đoạn đứng cái đến đòng trỗ. Sâu keo, bọ trĩ, bệnh đạo ôn lá… phát sinh gây hại chủ yếu trên lúa Hè Thu ở giai đoạn mạ đến đẻ nhánh. Chuột hại cục bộ trên lúa Xuân Hè, Hè Thu ở giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trỗ, trên diện tích sạ của lúa Hè Thu chính vụ. Ốc bươu vàng phân bố chủ yếu ở vùng trũng thấp, kênh mương, các khu ruộng đã gieo sạ lúa Xuân Hè và lúa Hè Thu.

Các tỉnh Đông Nam Bộ và ĐBSCL: Rầy nâu phổ biến tuổi 3 – 4, gây hại chủ yếu ở mức nhẹ đến trung bình trên lúa ở giai đoạn đẻ nhánh đến làm đòng. Bệnh đạo ôn và bệnh đen lép hạt phát sinh phát triển thuận lợi trên lúa ở giai đoạn từ đẻ nhánh đến trỗ trong điều kiện thời tiết nắng mưa xen kẽ. Ngoài ra, cũng cần lưu ý đến các đối tượng như ốc, sâu cuốn lá nhỏ trên lúa ở giai đoạn mạ đến đẻ nhánh; bệnh đen lép hạt, chuột ở giai đoạn lúa trỗ đến chín.

2. Trên cây trồng khác

Bọ nhảy, sâu tơ, sâu xanh… trên cây rau màu, bệnh chổi rồng trên cây nhãn, bệnh đốm nâu trên cây thanh long, bệnh greening trên cây có múi, tuyến trùng hại rễ và bệnh chết nhanh chết chậm trên cây hồ tiêu, bọ xít muỗi và thán thư trên cây điều, bọ cánh cứng và vòi voi trên cây dừa, bệnh khô cành và gỉ sắt trên cây cà phê, bệnh khảm lá virus trên cây sắn, bệnh trắng lá và nhện đỏ trên cây mía… tiếp tục gây hại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *